MAMESZ

Magyar Mentálhigiénés Szövetség

ÁLLÁSFOGLALÁS a 2004. december 5-i népszavazás kapcsán

 

A Magyar Mentálhigiénés Szövetség egy évtizede a lelki kultúra fejlesztése, a nemzet mentálhigiénés állapotának jobbítása érdekében alakult.

A lelki egészség ügyével hivatásszerűen foglalkozó szakemberek szakmai - tudományos álláspontja, egyben erkölcsi meggyőződése is, hogy nemzeti közösségünk lelki egészsége, (illetve szellemi felemelkedése és anyagi jóléte) nagy részben a biztos egyéni és kollektív önazonosságon, a történelmi gyökerek erősségén és a kiterjesztett összetartozás érzésének átélésén múlik. Mindezekhez szervesen hozzátartozik a kellő önértékelés, a valós önismeret, a bizalom, az együttműködési és szolidaritási készség.

E szakmai megfontolásból eredően - felhívjuk a Magyar Mentálhigiénés Szövetség tagjait, - továbbá rajtuk keresztül a segítő hivatású szakembereket: orvosokat, pszichológusokat, nővéreket, pedagógusokat, gyógypedagógusokat, szociális munkásokat, lelkészeket, - illetve a magyarság jövője iránt felelősséget érző minden polgártársunkat, hogy a december 5-i népszavazáson vegyenek részt és az állampolgársággal kapcsolatos kérdésre szavazzanak "igen"-nel! Ezzel is segítsék elő a magyarság lelki egészségének és egységének helyreállítását!

 

Budapest, 2004. november 16.

A Magyar Mentálhigiénés Szövetség Elnöksége