MAMESZ

Magyar Mentálhigiénés Szövetség

A Magyar Mentálhigiénés Szövetség 2004. évi szakmai és pénzügyi terve

(A 2004. március 12-i Közgyűlés elfogadta)

 

Szakmai terv

Szervezeti élet

 • Újabb tagszervezetek és egyéni tagok bevonása, különös tekintettel pedagógusokra, illetve határon túli magyar kollégákra.
 • Munkacsoportok (Pedagógiai mentálhigiénés, Drogprevenciós, Képzési - felsőoktatási, Munkahelyi mentálhigiénés) megerősítése, illetve újabb munkacsoportok (Nemzetközi kapcsolatok, Határon túli ügyek és kapcsolatok, Kommunikációs - információs) kialakítása.
 • Napi 4 órás munkavégzésre irányuló megbízási szerződéssel ügyviteli munkatárs alkalmazása irodánkban.
 • A feladatok egyenletesebb elosztása a Szövetség tisztségviselői között.
 • Küldöttünkön keresztül bekapcsolódás a Nemzeti Civil Alapprogramba.
 • További határozott előre lépés a hálózatépítésben.

Belső kommunikáció

 • Irodánk folyamatos működtetése.
 • Honlapunk fönntartása, azon megjelenési lehetőség biztosítása tagszervezeteinknek.
 • Negyedévente nyomtatott, kéthavonta pedig elektronikus Hírlevél kibocsátása.
 • Fénymásoló vásárlása.
 • A Szövetség logo-jának megtervezése, bevezetése és használata.

Konferenciák

 • A "Szervezetek humanizálása" c. konferencia megrendezése 2004. márciusban.
 • Lelki-gondozói konferencia Marosvásárhelyen, 2004. áprilisban. (Társrendezésben.)
 • Média konferencia az MTV-vel közös rendezésben. (Időpontja kérdéses.)
 • II. Országos Pedagógiai Mentálhigiénés Hálózatépítő Konferencia konferencia 2004. október 15-16-án.

Képzési programok, egyebek

 • Részvétel a Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak programban.
 • Részvétel a "Drog-prevenciós Pedagógus Továbbképzési" programban.
 • A "Pedagógiai Mentálhigiénés Esetmegbeszélő Csoportok" program indítási engedélyének megszerzése, legalább 3 esetmegbeszélő csoport megszervezése és működtetése.
 • Szakmai együttműködés a necc.hu internetes ifjúsági mentálhigiénés programmal.
 • Határon túli tagjaink számára lehetőség biztosítása magyarországi tanulmányi útra.
 • Együttműködés a EüSzCsM-mal az egészségfejlesztési normatíva bevezetésének szakmai előkészítésében.

Költségvetési terv

I. Tervezett működési kiadások

Előirányzat

1. Személyi jellegű költségek

1.000.000 Ft

2. Személyi jellegű költségek közterhei

1.000.000 Ft

3. Anyagköltség összesen1

562.500 Ft

3.1. irodaszerek nyomtatványok

250.000 Ft

3.2. berendezési és felszerelési eszközök, alkatrészek

250.000 Ft

3.3. rezsi költség (víz, villany, gáz, stb)

0 Ft

3.4. fogyóeszközök költségei

62.500 Ft

3.5. egyéb:

0 Ft

4. Igénybe vett szolgáltatások költségei

1.125.000 Ft

4.1. utazási költségek

125.000 Ft

4.2. kölcsönzési díjak

0 Ft

4.3. fenntartási, javítási, karbantartási költségek

125.000 Ft

4.4. postaköltség

187.500 Ft

4.5. telefonköltség

312.500 Ft

4.6. sokszorosítás költségei, fénymásolás

125.000 Ft

4.7. újságok előfizetési díja

0 Ft

4.8. kiadványszerkesztés költségei, nyomdaköltség

0 Ft

4.9. egyéb: Internet fenntartás és bővítés

250.000 Ft

5. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

650.000 Ft

5.1. bérleti díjak

500.000 Ft

5.2. rendezvények, konferenciák részvételi díja

0 Ft

5.3. hirdetési díjak

150.000 Ft

5.4. tagsági díjak

0 Ft

6. Eszközbeszerzés összesen

250.000 Ft

Összes működési költség:

4.587.500 Ft

 

II. Tervezett program kiadások

Előirányzat

1. Konferenciák

950.000 Ft

1.1 Előadói díjak

400.000 Ft.

1.2 Útiköltség, meghívók, nyomda

200.000 Ft.

1.3 Dekoráció

50.000 Ft.

1.4 Terembérlet

200.000 Ft.

1.5 Reprezentáció

100.000 Ft.

2. Esetmegbeszélő csoportok

500.000 Ft.

2.1 Csoportvezetői díjak

500.000

Összes programköltség

1.450.000 Ft.

ÖSSZES KÖLTSÉG

6.037.500 Ft.  

 

III. Tervezett bevételek

Előirányzat

Tagdíjbevételek

250.000 Ft.

Nemzeti Civil Alapprogram

4.687.500 Ft.

Költségvetési támogatás (Oktatási Minisztérium)

600.000 Ft.

Szponzori támogatás

500.000 Ft.

ÖSSZES BEVÉTEL

6.037.500 Ft.