MAMESZ

Magyar Mentálhigiénés Szövetség

A Magyar Mentálhigiénés Szövetség

2003. évi Közhasznúsági jelentése

I. Számviteli beszámoló

A Magyar Mentálhigiénés Szövetség 2003. évi Közhasznúsági tevékenységébõl származó bevétele 1.053 eFt. Volt, a 2002. évi pénzmaradvánnyal együtt a gazdálkodásra összesen 1.393 eFt. pénzeszköz állt rendelkezésre.

I./1. Bevételek

 

Pályázati támogatás

874.984 Ft.

Tagdíj bevételek

176.400 Ft.

Kamat bevétel

1.383 Ft.

Bevételek összesen

1.052.767 Ft.

I./2. Kiadások

 

Anyagköltség

41.812 Ft.

Irodaszer, nyomtatvány

29.812 Ft.

Szakkönyv, hírlap

12.000 Ft.

Dekoráció, egyéb

0

Anyagjellegû szolgáltatások

265.234 Ft.

Posta, telefon, internet

265.234 Ft.

Parkolási díj

0

Egyéb igénybe vett szolgáltatás

553.977 Ft.

Bérleti díj

385.000 Ft.

Bankköltség

39.475 Ft.

Könyvelési díj

75.000 Ft.

Szervezési költségek

54.502 Ft.

Bérjellegû kifizetés

245.000 Ft.

Megbízási díjak

0

Elõadói díj

245.000 Ft.

Személyi jellegû kifizetés

84.054 Ft.

Utazási költségtérítés

39.449 Ft.

Kiküldetési költségtérítés

0

Reprezentáció

44.605 Ft.

Kiadások összesen

1.190.077 Ft.

II. Költségvetési támogatás felhasználása

II./1. Bevételek

 

Mûködésre kapott összeg

1.051.384 Ft.

Támogatás

874.984 Ft.

Tagdíj

176.400 Ft.

II./2. Kiadások

 

Bér- és bérjellegû kiadások

329.054 Ft.

Bérjellegû

245.000 Ft.

Egyéb személyi jellegû

84.054 Ft.

Bérjárulékok

0

Dologi kiadások

764.709 Ft.

Posta, telefon, internet

265.234 Ft.

Bérleti díj

385.000 Ft.

Bankköltség

39.475 Ft.

Könyvelési díj

75.000 Ft.

Beszerzések

96.314 Ft.

Anyagvásárlás

42.812 Ft.

Szolgáltatások

52.852 Ft.

Egyéb kiadás

650 Ft.

Támogatás

0

Mûködési kiadások összesen

1.190.077 Ft.

III. Pénzügyi helyzet 2003. december 31-én

 

2002. január 01. nyitó pénzállomány

339.681 Ft.

Tagdíj bevétel

176.400 Ft.

Kapott támogatás

874.984 Ft.

Kamat bevétel

1.383 Ft.

2003. évi kiadások

1.190.077 Ft.

Egyéb kiadás

10.250 Ft.

Maradvány

192.121 Ft.

bankszámlán

122.564 Ft.

pénztárban

69.557 Ft.

IV. A Szövetség tevékenysége

A Magyar Mentálhigiénés Szövetség az Alapító Okiratban meghatározott feladatokat végzi. Vállalkozási (profit orientált) tevékenységet nem folytat. Adóbevallási, adatszolgáltatási, valamint adófizetési kötelezettségeinek a Szövetség eleget tett.

A 2003. évrõl szóló mérleg és eredmény kimutatás elkészült, melyet a Közgyûlés elfogadott.

Budapest, 2003. március 12.