MAMESZ

Magyar Mentálhigiénés Szövetség

A Magyar Mentálhigiénés Szövetség 2003. évi szakmai működési terve

(A Közgyűlés elfogadta 2003. május 9-én.)

Szervezeti élet:

 • újabb tagszervezetek és egyéni tagok bevonása, különös tekintettel az iskolarendszer mentálhigiénés erőforrásait tudatosan is fejleszteni kívánó pedagógusokra,
 • hálózatszerű mentálhigiénés terepmunkát végző Pedagógiai Mentálhigiénés Tagozat megalakítása.

Belső kommunikáció:

 • irodánk folyamatos működtetése,
 • honlapunk bővítése (tudományos rendezvényeink anyagainak megjelentetése, fórum nyitása pedagógusoknak pedagógiai mentálhigiénés kérdések megvitatására, újabb belső fórumok nyitása tagszervezeteinknek),
 • negyedévente nyomtatott, kéthavonta pedig elektronikus Hírlevél kibocsátása,
 • a tájékoztatás feltételeinek javítása érdekében eseti beruházásként fénymásoló vásárlása.

Konferenciák, egyéb szakmai - tudományos munka:

 • "Országos Pedagógiai Mentálhigiénés Hálózatépítő Konferencia" rendezése "mentálhigiénés szakember" végzettségű, MAP-ot végzett, illetve esetmegbeszélő műhelycsoportokban tevékenykedő gyakorló pedagógusok számára. (Budapest, 2003. november, együttműködők: PTMIK, Károli Egyetem Pszichológia Tanszék.)
 • "Gyermek a családban - a lelki egészség szemszögéből" országos konferencia. (Miskolc, 2003. október, együttműködő: Miskolci Családsegítő Központ)
 • a "Lelki egészség a vidéki Magyarországon" konferenciánk (2003. március 8-9, Hódmezővásárhely - Földeák), illetve az elhangzott előadások, referátumok anyagának megjelentetése. Együttműködő: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata.

Képzési programok:

 • további részvétel a Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak programban (csoportvezetés, monitoring, kiértékelés),
 • további részvétel a "Drog-prevenciós Pedagógus Továbbképzési" programban (csoportvezetés),
 • további részvétel a "Pedagógiai Mentálhigiénés Esetmegbeszélő Csoportok" programban,
 • utóbbin belül egy esetmegbeszélő csoport működésének anyagi és infrastrukturális támogatása,
 • további szakmai együttműködés a necc.hu internetes ifjúsági mentálhigiénés programmal.

Kutatás:

 • az előzetes egyeztetéseknek megfelelően a szociális és gyermekvédelmi intézmények dolgozói mentálhigiénés képzettsége, felkészültsége és továbbképzési igényei felmérésének lebonyolítása.

A Magyar Mentálhigiénés Szövetség 2003. évi költségvetési terve
(A Közgyűlés elfogadta 2003. május 9-én.)

Tervezett kiadások

Előirányzat

1. Személyi jellegű költségek

20.000 Ft

2. Személyi jellegű költségek közterhei

26.000 Ft

3. Anyagköltség összesen1

80.000 Ft

3.1. irodaszerek nyomtatványok

70.000 Ft

3.2. berendezési és felszerelési eszközök, alkatrészek

0 Ft

3.3. rezsi költség (víz, villany, gáz, stb)

0 Ft

3.4. fogyóeszközök költségei

10.000 Ft

3.5. egyéb:

0 Ft

4. Igénybe vett szolgáltatások költségei

420.000 Ft

4.1. utazási költségek

30.000 Ft

4.2. kölcsönzési díjak

0 Ft

4.3. fenntartási, javítási, karbantartási költségek

20.000 Ft

4.4. postaköltség

30.000 Ft

4.5. telefonköltség

60.000 Ft

4.6. sokszorosítás költségei, fénymásolás

100.000 Ft

4.7. újságok előfizetési díja

0 Ft

4.8. kiadványszerkesztés költségei, nyomdaköltség

100.000 Ft

4.9. egyéb: Internet fenntartás és bővítés

80.000 Ft

5. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

630.000 Ft

5.1. bérleti díjak

480.000 Ft

5.2. rendezvények, konferenciák részvételi díja

0 Ft

5.3. hirdetési díjak

0 Ft

5.4. tagsági díjak

0 Ft

5.5. egyéb: konferencia előadói díjak

150.000 Ft

6. Eszközbeszerzés összesen2

150.000 Ft

Összes költség:

1.326.000 Ft

 

Tervezett bevételek

Előirányzat

Tagdíjbevételek

250.000 Ft.

Költségvetési támogatás (Magyar Országgyűlés)

526.000 Ft.

Költségvetési támogatás (Oktatási Minisztérium)

550.000 Ft.

Összesen

1.326.000 Ft.