MAMESZ

Magyar Mentálhigiénés Szövetség

Dr. Kappéter István

gyógypedagógus, ideg- elme- és pszichoterapeuta szakorvos

 

1950-53: A Bárczi Gusztáv vezette Gyógypedagógiai Fõiskolán egységes bio- pszicho- szocio-lógiai szemléletet és a rehabilitációs célkitûzéseket minden más elé helyezõ munkához való hozzáállást tanultam. Közben elmebeteg-ápolóként Hollós Istvántól tanulhattam a súlyos pszichotikusokkal való csoportos foglalkozást.

1953-55: Benedek István mellett dolgozhattam mint gyógypedagógus az "Aranyketrec"-ben.

1957-62: Pszichológia tanári és orvosi diplomát is szereztem és Liebermann Lucinál tanuló pszichoanalízist végeztem.

1962-70: A Sántha Kálmán által megteremtett humánus szemléletû debreceni klinikán dolgoztam Juhász Pál irányításával.

1970-74: Berettyóújfalúban egységes neurológiai, pszichiátriai, kórházi, járóbeteg-ellátási és epilepsziásokat foglalkoztató részlegek együttmûködését szerveztem.

1975-80: Debrecenben orvosi pszichológia oktatásában vettem részt, szkizofrénekkel és családjaikkal családterápiát kezdtem.

1980-91. Budapesten a 8. kerületi ideggondozót vezettem, majd ideg-elme felülvizsgáló voltam. Paranoid pszichotikusok ambuláns csoportját sikerült kialakítani, majd pszichiátriai betegek klubjának létrejöttét elõsegíteni. A szociális szervezõ szakon pszichiátriát oktattam.

1991-tõl: A pszichiátriai szakmai munkát irányítom Tápiógyörgyén a pszichiátriai otthonban, ahol sikerül nélkülözni a fizikai megfékezõ fegyelmezõ eszközöket, mûködik a beteg-önkormányzat. Igyekszem bekapcsolódni a World Federation for Mental Health európai szervezetének, a Mental Health Europe-nak a munkájába. Aktívan részt veszek a Dinamikus Pszichológiai és Pszichiátriai Egyesület tevékenységében s velük együtt kapcsolatot tartok a Günter Ammon tanítványokkal, akik bámulatosan komplex módon csodálatos eredményességgel kezelik pszichiátriai betegeiket Münchenben. Együtt dolgozom a Budapesti Közgazdasági Egyetemen a világviszonylatban nagy elismerést szerzett jövõkutatókkal.