MAMESZ

Magyar Mentálhigiénés Szövetség

Dr. Bácskai Mária

pszichiáter szakorvos szervezeti tanácsadó tréner

 

Személyi adatok:

 • Lakhely: 1054 Budapest, Garibaldi u. 1. félemelet 2.
 • Fax / Tel.:(1) 302 30 20
 • Mobil : (20) 934-06-98

Iskolai végzettség, képzés, továbbképzés:

 • Francia tagozatos gimnáziumban: érettségi
 • Iskolai végzettség: Szegedi Orvostud. Egyetem ált. orvosi diploma: 1976.
 • Szakvégzettség: Pszichiátriai szakorvosi bizonyítvány.
 • Pszichoterápiás továbbképzés: Magyar Pszichiátriai Társaság
 • Hypnózis képzés: Magyar Pszichiátriai Társaság
 • Kliensközpontú pszichoterápia (Rogers), 1986.
 • Emberközpontú szervezetfejlesztés tanfolyam: 1991. 360 óra elméleti és gyakorlati képzés (Concordia Bt.) Szervezeti kultúra, szervezeti változás, moderációs módszerek, tapasztalati tanulás témák.

Elõzõ és jelenlegi munkahely, beosztás:

 • 1976-81. Szegedi Kórház- Rendelõintézet Pszichiátriai Osztály, pszichiáter
 • 1981-91.Felnõttideggondozó, pszichiáter
 • 1991-tõl SZANTÁL STÚDIÓ KFT.: ügyvezetõ ig.
 • 1994. szept. 1-tõl 1997. jan. 31-ig KÉE Szegedi Élelmiszeripari Fõiskola: fõiskolai adjunktus
 • 1997. febr. 1-tõl SZANTÁL STÚDIÓ KFT.: ügyvezetõ ig.
 • 1997. aug. 29-tõl a Magyar Televízió Rt. Oktatási Osztályának vezetõ helyettese

Nem betegcsoportokkal szerzett szakmai tapasztalat:

 • másfél éves mentálhygiénés csoport vezetés (Megyei Mûvelõdési Központ Szeged)
 • közremûködés rendõri végrehajtó állománynál kommunikációs-hatékonyság fejlesztõ tréning tartásában
 • közremûködés rendõri középvezetõk hatékonyságfejlesztõ tréningje tartásában
 • közremûködés rendõrtiszthelyettesi iskola oktatóinak átvilágításánál
 • közremûködés rendõrtiszthelyettesek képzésében
 • szervezeti átvilágítás Csongrád megyei BV. Intézet
 • Szegedi KÖJÁL-nál autogén tréning csoportok vezetése
 • 2 éves SOS lelkisegély telefon szolgálat tagság,
 • Csongrádi Családsegítõ Szolgálat humán szervezet-fejlesztése
 • Kecskeméti Családsegítõ Szolgálat humán szervezet-fejlesztése
 • Szegedi Családsegítõ Szolgálat szervezet-fejlesztése, szupervízió 1991-tõl
 • Békéscsabai Garzon Szálló szervezetfejlesztése
 • Stádium Humánerõforrásfejlesztõ KFT.: szervezeti diagnózisok és menedzsment átvilágítás készítése
 • egyetemi-, fõiskolai hallgatók mentálhygiénés tréningjei 1991-tõl folyamatosan
 • komplex iskolai mentálhygiénés program: pedagógusoknak konfliktuskezelõ tréning
 • Széchenyi Ált. isk. Csongrád
 • Domokos Rókus Általános Iskola Csongrád
 • Batsányi J. Gimnázium Csongrád
 • Tarjáni Általános Iskola Szeged
 • Tabán Általános Iskola Szeged
 • Arany János Általános Iskola Szeged
 • Deák F. Gimnázium Szeged
 • Juhász Gy. TF. II. sz. Gyakorló Általános Iskola Szeged
 • Mentál Családsegítõ Szeged Nyári Tábor serdülõknek
 • Teleki Blanka Kollégium Szeged, Kommunikációs tréning fõiskolai hallgatóknak
 • Hungária Biztosító Szeged, kommunikációs és hatékonyság fejlesztõ tréning
 • Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola Békéscsaba 5-6. évfolyamának (biztosítósok, bankosok, vendéglátósok) kommunikációs és viselkedéskultúra tréningje
 • N/N Biztosító RT. Szeged kommunikációs és önhatékonyság-fejlesztõ tréning, szupervíziós tevékenység, testbeszéd tréning
 • Makó Közösségi Ház pedagógusoknak viselkedéskultúra beépítése az osztály-fõnöki órába
 • SZOTE Szociális Munkásképzõ Szak, mentálhygiénés csoport
 • Énerõtréning
 • Nõi hatékonyságfejlesztõ tréning (önkormányzati pályázat)
 • Szeged-Szõregi Általános Iskola, KFA pályázat, rajz tanmenet módosítás személyiségfejlesztõ lehetõségei
 • Bálint csoport pedagógusoknak
 • Kertészeti Egyetem Élelmiszeripari Fõiskolai Kara Vállalkozásfejlesztési és Ökonómiai Tanszék: nappali és posztgraduális tagozat: vezetéspszichológia tantárgy oktatása, emberi erõforrás-menedzsment, üzleti kommunikáció, szellemi alkotótechnikák oktatása
 • A francia ESIDEC Nemzetközi Üzleti Fõiskolával (Metz) közös postgraduális oktatási programban részvétel
 • Pick márkaáruház lánc üzleti eladó-vevõ kapcsolati menedzser tanfolyam
 • ATE Pályalélektani Tanszéki Csoport: pályalélektani speciális képzés, szenzibilizálási gyakorlat, autogén tréning
 • lektroház KFT: eladó-vevõ kapcsolati tréning
 • N Magyarországi Biztosító Rt. Vezetéslélektani képzés, készségfejlesztõ tréningek, igazgatósági tréningek
 • Médialine Kft.szervezetfejlesztés, vezetési tanácsadás
 • Europapier Kft.konfliktuskezelõi tréning
 • MTV Rt. Kommunikációs-, együttmûködési-, konfliktuskezelõi tréningek, munkaerõpiaci tréning, szakmai oktatások humán blokkja

Szakmai társasági tagság:

 • Magyar Pszichiátriai Társaság (Magatartásterápiás Szekció, Magyar Hypnózis Egyesület).
 • Szolgálat Közösségi Lélekvédõ Egyesület (Bp.)
 • Szervezetfejlesztõk Magyarországi Társasága (Bp.)
 • Orvosi Kamara
 • Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Magyar Mentálhigiénés Szövetség, elnökségi tag