MAMESZ

Magyar Mentálhigiénés Szövetség

„Törékeny termete … mindig keskenyebb lett”  (József A.)

Dr.Kálmánchey Albert

pszichiáter és addiktológus

 

Debrecen, Városi Pszichiátriai Gondozóintézet

 

 

"A pszichiátriánkról lesz szó és engedjék meg, hogy pályafutásom vége felé közreadhassam érzéseimet és gondolataimat szeretett szakmánkról. Miközben gyűjtögettem a véleményeket és az eseményeket, eszembe jutottak Nemeskürty István szavai: „Mi történt velünk?” (2002.) Bánki M. Csaba révén (PH. 2008.) most már a harmadik kérdést is ismerjük. Az első 1988-ban így hangzott: „Kell-e Magyarországon modern pszichiátria?, a második 1999-ben: Van-e …? No, és: lesz-e Magyarországon magyar és modern pszichiátria? – Szó sincs magyar anomáliákról - írja Bánki, ez világjelenség, de ez nem megnyugtató és a talpraállás illetve egyáltalán a túlélés csoda lesz. S akkor törékeny termete (addig) mindig keskenyebb lesz?

Hogyan éltem én meg a pszichiátriát, „alacsonyabb” szemszögből, távolról, amikor a végzés után nyolc éven át eszem ágában sem volt, hogy az életem meghatározó részévé tegyem, és miután megszerettem, milyen eseményeket kellett megélnem ahhoz, hogy pszichiáteri és emberi voltomban ne érezzem jól magam................................"