MAMESZ

Magyar Mentálhigiénés Szövetség

A Magyar Mentálhigiénés Szövetség 2010. januárjában csatlakozott a Korányi András Alapítvány által kezdeményezett Nemzeti Kerekasztalok mozgalmához. A kerekasztalok jogi személyiséggel nem rendelkező fórumok, amelyek a részvételi demokrácia „játékszabályai" szerint építkezve dolgoznak ki társadalmi, közösségi, szakmai koncepciókat, s ezeket a közvélemény és a döntéshozók elé tárják. A MAMESZ – más civil szervezetekkel együtt, alapító tagként – létrehozta a Koordinációs Kerekasztalt, avval a célkitűzéssel, hogy segítse a szak-kerekasztalok megalakulását, összefogja és koordinálja ezek működését. A nyilvánosságot, a közzétételt a Társadalmi Kerekasztal biztosítja a kerekasztalok számára.
 
A Koordinációs Kerekasztal azoknak az átfogó szempontoknak a megjelenítője, amelyek nem szoríthatók bele egy-egy tárca, szakterület kompetenciájába, áthatják egy tágabb társadalmi szféra egészét, vagy az egész társadalmat. Ilyen a lelki egészég témája, a mentálhigiéné ügye is. A MAMESZ a Koordinációs Kerekasztal elé – a lelki egészség nemzetstratégiai fontossága miatt – elsőként a mentálhigiéné programját vitte. „A lelki megújulás programja – a lelki egészségvédelem kultúrájára építve” címet viselő program a MAMESZ által 2009 őszén, a LEGOP (Lelki Egészség Országos Programja) számára kidolgozott szakmai anyag alapján íródott. A programot a Koordinációs Kerekasztal 2010. január 11-i ülésén fogadta el. 
 
2010.február 22-én a Koordinációs Kerekasztal tárgyalta és elfogadta a Lelki Megújulás Programja stratégiai tervét, majd 2010. május 4-én a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal is akceptálta és elfogadta a LEMP normaszövegét (LEMP - 2010). Tájékoztatásul közreadjuk a MAMESZ hozzászólását a Lelki Egészség Országos Programjának (LEGOP 2009) tervezetéhez, valamint a LEGOP és a LEMP összevetését.