MAMESZ

Magyar Mentálhigiénés Szövetség

Fodor Gábor

 

1. Iskolai végzettségek

2003. PhD iskola (végzés 2005-ben) Semmelweis Egyetem

1996. mentálhigiénés szakember Magyar Testnevelési Egyetem

1982. biológia-kémia szakos középiskolai tanár JATE, Szeged

 

2. Egyéb végzettségek

2003. bibliodráma vezetõ Magyar Pszichodráma Egyesület

2001. pszichodráma vezetõ Magyar Pszichodráma Egyesület

2000. közigazgatási szakvizsga Magyar Közigazgatási Intézet

1999. közigazgatási alapvizsga Magyar Közigazgatási Intézet

1998. EU-s felkészülést szolgáló tanfolyam Magyar Közigazgatási Intézet

1991. Katolikus Ifjúsági Vezetõképzõ (2 év) Országos Lelkipásztori Intézet

 

3. Nyelvismeret

1991. C típusú középfokú állami nyelvvizsga: angol A 0114543/1991

 

4. Munkahely, beosztás:

2004. ápr. - Szt Ignác Katolikus Egyetemi Szakkollégium, Budapest, rektor

2003. szept. - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, óraadó tanár

2002. szept. - Semmelweis Egyetem és a Károli G. Református Egyetem mentálhigiénés képzés, pszichodráma és bibliodráma vezetõ

2002. aug. - Miniszterelnöki Hivatal, Budapest, rendelkezési állományú fõtisztviselõ

1998-2002. Oktatási Minisztérium, Közoktatási Helyettes Államtitkárság, Budapest, titkárságvezetõ, fõosztályvezetõ

1995-1998. Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium, Szombathely, igazgatóhelyettes

1991-1995. Dugonics András Piarista Gimnázium, Szeged, alapító tanár

1986-1991. Szegedi Orvostudományi Egyetem, Orvosi Vegytani Intézet, tudományos munkatárs

1986. Somogyi Könyvtár, Szeged, könyvtáros

1985-1986. Tabán Általános Iskola, Szeged, tanár

1982-1985. Ady Endre Középiskolai Kollégium, Szeged, kollégiumi nevelõtanár

 

5. Fontosabb publikációk, elõadások 

 • Kémia kerettanterv katolikus iskolák számára Kecskemét 1993.
 • Mentálhigiéné az egyházi iskolákban In.: Tanúsítvány Szeged 1998.
 • Az OM mentálhigiénés stratégiája In.: Prevenció '99 Zánka 1999.
 • Tanár-szerep-konfliktusok In.: Új Ped. Szemle Budapest 2000.
 • Az iskola: esély a lelki egészségvédelemre In.: Új Ped. Szemle Budapest 2001.
 • A biológia kétszintû érettségi követelményei KÁOKSZI munkaanyag 2002.
 • Mustármag és kovász (tanulmány az egyházi iskolákról) In.: Egyházfórum Budapest 2003. In.: Új Ped. Szemle Budapest 2003.
 • Isten kezébõl a gyeplõt...(A Jézusi pedagógia) In.: Embertárs Budapest 2004.
 • Az iskola, mint közösségi élettér A Magyar Mentálhigiénés Szövetség konferenciája Szekszárd 2000.
 • A pedagógus, mint segítõ Pedagógus fórum Hmvhely 2000.
 • Gyökerek és szárnyak (Wings and Roots) (angol nyelven) Családterápiás világ-kongresszus, Budapest 2001.
 • A lelki egészség védelme a nemzet érdeke Nemzeti Pedagógus Mûhely konfereciája Budapest 2002.
 • A kamera indiszkrét? Magyar Pszichodráma Egyesület Konferenciája, Budapest 2002
 • The therapeutic effect of the improvisation (angol nyelven) Mûvészetterápiás világ-kongresszus Budapest 2003.
 • A természet színpada Erdei Iskola Konferencia Bp. 2003.
 • Bibliodráma work-shop Bibliodráma konferencia Manréza, Dobogókõ, 2003.
 • A tantestület csoportviszonyainak hatása az iskola kultúrájára A Magyar Mentálhigiénés Szövetség konferenciája Budapest 2004.

 

6. Szakmai tapasztalatok

a. Mentálhigiénés tevékenység

 • Mentálhigiénés programok szervezése középiskolákban (Szeged, 1994, Szombathely, 1997.)
 • Az Oktatási Minisztérium Mentálhigiénés Szakértõi Bizottságának életre hívása 1999.
 • Mentálhigiénés szemléletû speciálkollégium kidolgozása és oktatása pedagógusjelölt hallgatók számára PPKE BTK., 2003.
 • Mentálhigiénés asszisztens OKJ-s képzés szakmai felügyelete, a képzés tematikájának aktualizálása 2002-2004.
 • A lelkigondozói képzés curriculum fejlesztésében való rész vétel.
 • PhD munka a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés tanszékén., "Az erõsen hierarchizált rendszerek és a domináns szülõkép kapcsolata" támában
 • Opponensi és konzulensi tevékenység végzése a budapesti és szegedi mentálhigiénés képzéseken. (1998-tól.)

bPedagógusképzés

 • A Mentálhigiénés Alapprogram (MAP) kidolgozása, 1000 tanár kiképzésének megszervezése, tréningek tartása (Zánka, Szolnok, Sepsiszentgyörgy, Pilisborosjenõ)
 • Pedagógus továbbképzések tartása mentálhigiéné tárgykörében. (Szombathely, 1998., 1999., 2001., Veszprém, 2000., 2002., Kaposvár, 2003., Budapest, 2004., Békéscsaba, 2004.)

c. Pszichodráma csoportok vezetése

 • Semmelweis Egyetem
 • Szegedi Tudományegyetem
 • Károli Gáspár Református Egyetem
 • SZVT mentálhigiénés képzés

d. Bibliodráma csoportok vezetése

 • Semmelweis Egyetem, lelkigondozói képzés
 • Egyházi iskolák lelkigyakorlatai alkalmával (Pannonia Sacra, Budapest, Karolina Gimnázium és Általános Iskola, Szeged, Dugonics András Piarista Gimnázium, Szeged, stb.)

e. Improvizáció

 • Az Érintések Improvizációs Színpad vezetése 1997-óta
 • A Meglepetés Színház vezetése (bibliai improvizáció) 2003-óta
 • Az Álomszínház színésze 2003-óta
 • Improvizációs tréningek tartása 2000. Pannonhalma, 2003, Szentendre 2004. Budapest.
 • Work-shopok tartása konferenciákon, továbbképzéseken.

f. Kommunikáció

 • Kommunikációs tréning tanároknak
 • Kommunikációs tréning egészségügyi dolgozóknak
 • Vezetõi kommunikációs tréning egészségügyi dolgozóknak
 • Vezetõi kommunikációs jegyzet írása