MAMESZ

Magyar Mentálhigiénés Szövetség

Farkas Magdolna

 

Végzettség:

 • középiskolai tanár (1974, Közgazdaságtudományi Egyetem Budapest, kémia és áruismeret szak)

Posztgraduális képzések:

 • Pszichodráma vezetõ (2001, Magyar Pszichodráma Egyesület) Mentálhigiénés Alapprogram Pedagógusoknak (képzõ, 2001-)
 • Iskolai Drogügyi Koordinátor (képzõ, 2001-)
 • "Mentálhigiénés szakember" (1993, Magyar Testnevelési Egyetem)
 • Mentálhigiénés projektstúdium vezetõ (1999, Német Caritas Továbbképzõ Akadémia, Freiburg)
 • Szociológia és a szociológia módszertana (1985, Marxista Egyetem)

Munkahely:

 • Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola Általános Szociálismunkás Kar, Budapest (fõiskolai adjunktus)
 • Károli Gáspár Református Egyetemen Mentálhigiéné Szak (külsõ munkatárs)

Munkahelyi tevékenységek:

 • Oktatás
  • a szociálismunkás képzésben:
   • kommunikációs gyakorlat; készségfejlesztés
  • a posztgraduális mentálhigiénés szakosító szakképzésben:
   • nondirektív segítõbeszélgetés
   • tevékenységkísérés (esetfeldolgozás)
   • mentálhigiénés projektmunka
   • sajátélmény (önismereti) csoport pszichodráma és témacentrikus módszerrel
   • intenzív képzési hét vezetése
   • szakmaspecifikus pedagógus csoport
   • tutorális vezetés
  • Kihelyezett mentálhigiénés képzés vezetése Marosvásárhely, 1996 - 1999.
  • Kihelyezett mentálhigiénés képzés Illyefalva 2003 -
 • Mûhelymunka
  • részvétel a mentálhigiénés képzés szakmai curriculumának továbbfejlesztésében; szakmai szupervizió; a képzési folyamat auditálása; önismereti és módszertani fejlesztés a szociálismunkás-képzésben
  • részvétel a Mentálhigiénés Alapprogram Pedagógusoknak címû továbbképzési program kidolgozásában és megvalósításában
  • részvétel az Iskolai Drogügyi Koordinátor pedagógus továbbképzési program lebonyolításában

Korábbi munkahelyek:

 • 1974-tõl Szász F. Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola: tanár, az ifjúságvédelmi munkaközösség vezetõje, mentálhigiénés szakember
 • Magyar Testnevelési Egyetem, Mentálhigiéné Tanszék, 1996 febr. 1. - 2000. febr. 1. : tudományos munkatárs

Tudományos tevékenység

 • Részvétel az "Akciókutatás a segítõ foglalkozásúak közösségi mentálhigiénés projektjeinek csoportvezetési feladatai tükrében" címû témában a német Caritas Academie és HÍD Családsegítõ Szolgálat szervezésében
 • Szociális projektmunka, mentálhigiénés projektek vezetése
 • A pedagógia és a mentálhigiéné összefüggései: a mentálhigiénés képzés szemléletváltozást elõidézõ mutatói
 • Serdülõk, szülõk, tanárok - probléma-megközelítés mentálhigiénés szemléletben

Egyéb feladatok:

 • Oktatási Minisztérium Mentálhigiénés Szakértõi Bizottság tagjaként szakértõi tevékenység 2000 februárjától
 • Magyar Mentálhigiénés Szövetség titkár

Tudományos fokozat: -

Egyesületi Tagság:

 • Magyar Pszichodráma Egyesület 1994
 • Magyar Témacentrikus Interakció Egyesület
 • Magyar Mentálhigiénés Szövetség 1998

Egyéb jártasságok:

 • nyelvismeret:
  • angol középfokú nyelvvizsga 1990
  • német nyelv