MAMESZ

Magyar Mentálhigiénés Szövetség

Takács Péter

klinikai szakpszichológus

szervezetfejlesztési tanácsadó

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

1957. február 13-án születtem Marcaliban. Somogyban nõttem fel, s 1977 óta élek Budapesten.

Képzések

 • 1976-ban nyertem felvételt az ELTE BTK pszichológia szakára.
 • 1982-ben szereztem általános pszichológus diplomát.
 • 1980-82. között direktív és non-direktív vezetésû szabad-interakciós önismereti csoportokba jártam
 • 1983-84-ben Rogers - féle empátiafejlesztõ, személyközpontú képzés
 • 1987-ben tettem le a klinikai szakvizsgát
 • 1985-88. Csoport-pszichoterápiás elméleti és verbális-szabadinterakciós technikai szemináriumi képzésben vettem részt
 • 1985-87. Családterápiás képzésre jártam (Milánói-iskola)
 • 1989. május "Az alkoholbetegek pszichoterápiája" tanfolyamát végeztem el
 • 1990-91. Emberközpontú Szervezetfejlesztés (OD) képzésen vettem részt
 • 1992. "A" típusú középfokú angol nyelvvizsgát tettem le

Munkahelyek, képzések, workshopok, tréningek(a teljesség igénye nélkül)

 • 1982-84. Pest Megyei GYIVI alkalmazásában álltam.
 • 1984-87 szeptemberéig dolgoztam a Magyar Néphadsereg Központi Katonai Kórházában a Pszichológiai Labor munkatársaként, feladatunk egy Mentálhigiénés Osztály létrehozása, elindítása volt.
 • 1987-tõl az Újpalotai Családsegítõ Szolgálat munkatársa vagyok. Itt az alapvetõ szociális problémák kezelésén túl pszichológiai tanácsadásban (egyéni, pár, család, csoport), valamint mentálhigiénés szolgáltatások nyújtásában merül ki feladatom, melyet helyi problémák hátterének kutatása egészíti ki.

Fõbb tevékenységek

 • Az elmúlt évtizedekben számtalan különbözõ humán, non-profit szervezetek (pedagógusok, védõnõk, gondozónõk) számára workshopokat, tréningeket, esetmegbeszélést, valamint laikus segítõknek mentálhigiénés képzést tartottam.
 • 1984-88-ig a XIV. ker. "Cserepes" Mûvelõdési Ház-ban pszichológiai tanácsadást tartottam heti egy alkalommal. (Az egyéni és csoportos szupervízót ezen idõ alatt Dr. Goldschmidt Dénes látta el.)
 • 1988-89. Mentálhigiénés képzést vezettem Nyíregyházán, mint oktató.
 • 1993-95. között a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképzõ Fõiskola Szociálismunkás-képzõ tanszékén külsõsként személyiségfejlesztõ foglalkozásokat vezettem hallgatóknak.
 • 1992-96. "Munkaerõpiaci-tréningeket" vezettem átképzésen résztvevõ munkanélkülieknek, az ADU Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft. Szervezésében.
 • 1992-1994. Kutatás az MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) alkalmazási lehetõségeirõl a non-profit területen, az MBTI hazai adaptációjának, elméletének, filozófiájának terjesztése. A kutatás eredménye ismertetésre került a III. Nemzetközi MBTI konferencián (Montreal, 1994. augusztus).
 • 1996. IV. Nemzetközi MBTI konferencia (szekció-vezetés) (Johannesburg, 1996. szeptember)
 • 1995-2000. Team-vezetõként és oktatóként részt vettem az akkori Népjóléti Képzési Központ (Salgótarján) "Szociális intézmények vezetõ szakdolgozóinak vezetési, szervezési ismereteket nyújtó tanfolyamán" Salgótarjánban, valamint kihelyezett (Miskolc, Kaposvár, Szombathely) képzésekben is oktattam.
 • 1995-96. burn-out tréning szociális intézmények vezetõinek, munkatársainak (Családsegítõ Szolgálatok, Telefonos segély munkatársainak).
 • 1995. Szervezetfejlesztési workshop demonstrációk civil szervezeteknek, Családsegítõ Szolgálatoknak.
 • 1995. Védõnõk továbbképzési programján belül burn-out tréning.
 • 1996-2000. Évi két alkalommal kerültek megrendezésre - fõként szociális területen dolgozó szakemberek részére - konferenciák, ahol részben a szakmai program összeállításában, kidolgozásában, másrészt csoportvezetõként vettem részt a stábunk munkájában.
 • 1996-97. Eladási technikák, kommunikáció üzletkötõknek.
 • 1996. Együttmûködés, team építés, jövõtervezés Oktató Szolgáltató KFT részére.
 • 1996-97. BFI-ben Esetmegbeszélõ csoport vezetése szociális asszisztenseknek.
 • 1996-99. Esetmegbeszélõ team-szupervízió Újpesten családgondozóknak.
 • 1996-98. Utcai gondozó team szupervízióját látom el a XV. ker.-ben.
 • 1997- III. ker.-ben a Gondozási Központ és az Otthoni Szakápolási Szolgálat gondozónõinek esetmegbeszélés, valamint középvezetõknek vezetõi konzultáció. A szupervízió a Soros Alapítvány támogatásával valósul meg.
 • 1998-99. Fehér Holló Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak esetmegbeszélõ csoport.
 • 1998-99. Esetmegbeszélõ csoport vezetése az akkori Népjóléti Képzési Központban (Salgótarján) szociális asszisztens képzés keretén belül
 • 1998-2001. Esetmegbeszélõ vezetõi team-szupervízió a IX. ker.-ben a Gondozó Szolgálat, Gondozási Központ vezetõ szakdolgozói számára
 • 1999- Esetmegbeszélõ team-szupervízió a XV. ker. Polg. Hiv. Gyámhivatala munkatársai részére
 • 1999- Wesley J. Lelkészképzõ Fõiskola Szoc. Munkás Tanszékén készségfejlesztõ csoportfoglalkozások vezetése szociális munkás levelezõ hallgatók számára
 • 2001- Zánka, Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak Mûhelymunkán, csoportvezetés; valamint ugyancsak Zánkán: Drogügyi-koordinátorok képzése, oktatás, csoportvezetés (több alkalommal)
 • 2001- A VII. ker. Esély Családsegítõ Szolgálat, ill. Közjóléti Szolgálat Alapítvány által mûködtetett Álláskeresõ Klub munkatársainak szupervíziója
 • 2001-2002 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona Módszertani Osztály felkérésére team-szupervíziót tartottam a intézményben dolgozó "Mentálhigiénés csoport" tagjainak
 • 2002. novemberétõl a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Pszichológia Tanszék megbízásából, valamint a Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány (4016 Illyefalva 403, Kovászna megye Románia) felkérésére a "Mentálhigiénés Szakirányú Továbbképzési Szak" képzésen oktatóként veszek részt a képzésben
 • 2003. februárjától a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Pszichológia Tanszék megbízásából, a "Mentálhigiénés Szakirányú Továbbképzési Szak" képzésen oktatóként veszek részt a képzésben

Publikációk

 • Jobbágy Mária - Takács Péter: "Az a közös bennünk, hogy mások vagyunk" Iskolakultúra, 97/6-7, pedagógusok szakmai- tudományos folyóirata VII. évfolyam, 1997. június-július
 • Jobbágy M.-Mezey M.-Modróczky Gy.-Oláh R.-Takács P.: Tanulási kudarcok okainak elemzése egy lakótelepi általános iskolában
 • in: TIZPRÓBA, 10éves az Újpalotai Családsegítõ Szolgálat, Kiadja az: Újpalotai Családsegítõ Szolgálat, Budapest, 1997.
 • Havasi É.-Mezey M.-Takács P.: Helyzetkép a Szilaspark lakótelepen élõ családokról
 • in: TIZPRÓBA, 10 éves az Újpalotai Családsegítõ Szolgálat, Kiadja az: Újpalotai Családsegítõ Szolgálat, Budapest, 1997.
 • Takács P.: Vezetés és/vagy gondozás (A szociális intézmények vezetõ szakdolgozóinak vezetési -, gondozási dilemmáinak tipológiai háttere.) (HÁLÓ Szerkesztõségnek publikálásra megküldve 2001. február)
 • Takács P.: Vezetés, gondozás, "mintha"-csoportok viszonya ("Minõségbiztosítás és szociálpolitika 2001 - címmel 2001. május 30-31.-én megtartott konferencián elhangzott elõadás in: Minõségbiztosítás és szociálpolitika 2001, Kiadja: Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona, Módszertani Osztály 1173 Bp., Pesti út 117.)

Szervezetek, tagság

 • Magyar Pszichiátriai Társaság
 • Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete
 • Magyar Mentálhigiénés Szövetség
 • Magyar Mentálhigiénés Szövetség elnökségének tagja (2003. 05. 09-tõl)
 • ITUO (International Type Users Organization)